رزومه

مشخصات فردی *

نام و نام خانوادگی: محمدرضا خلیل زاده

سوابق تحصیلی *

کارشناسی ارشد مهندسی عمران- برنامه ریزی حمل و نقل/ دانشکدۀ تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب (1393-1390)/ معدل: 18.00

(عنوان پایان نامۀ کارشناسی ارشد: توسعۀ مدل تعیین ظرفیت تردد در میادین شهری با استفاده از شبیه سازی)

کارشناس مهندسی عمران- عمران/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب (1389- 1385)/ معدل: 16.14

سوابق تدریس *

(دانشگاه جامع علمی کاربردی – مدرس (تیر 1398 تاکنون

دانشگاه آزاد تهران جنوب – دانشکدۀ مهندسی صنایع – دستیار تدریس – ترم پاییز 1391

مقالات چاپ و ارائه شده *
  • ژورنال

Afandizadeh Sh, Tajaddini A, Khalilzadeh M. Optimization of consecutive signalized intersections based on combined algorithms – Comparing results with microsimulation. International Journal for Traffic and Transport Engineering (IJTTE), Vol 5 (4), December 2015. (DOI: 10.7708/ijtte.2015.5(4).07)

Kavussi A, Qazizadeh MJ, Qorbani M, Khalilzadeh M. Modeling of fatigue and moisture defects of asphalt mixes containing electric arc furnace (EAF) steel slag. [In Preparation] (I have done the modeling in this paper)

 کاظمی، امین.، خلیل زاده، محمدرضا.، ذوقی، حسن.، بررسی نقش تقاطع‌های غیر هم‌سطح در افزایش ایمنی و بهره‌وری بزر گ‌راه‌ها، فصلنامۀ علمی-ترویجی راهور، تابستان 1392

 کاظمی، امین.، خلیل زاده، محمدرضا.، ذوقی، حسن.، بررسی روش‌های شناسایی و اولویت‌بندی اصلاح نقاط حادثه خیز، فصلنامۀ علمی-ترویجی راهور، بهار  1392

  • کنفرانس

Baradaran Shahidin M, Shabani Sh, Khalilzadeh M, Tajaddini A, Azimipour M. Modeling of BRT system travel time prediction using AVL data, 39th Australasian Transport Research Forum (ATRF), Auckland, New Zealand, Nov. 2017. [Under review]

 کاظمی، امین.، ذوقی، حسن.، دهقان نیری، فرهاد.، خلیل زاده، محمدرضا.، طراحی تقاطعات غیرهمسطح نانو در مناطق متراکم شهری، چهاردهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک، تهران، اسفند 1393

 خلیل زاده، محمدرضا.، جوانشیر، حسن.، تیموری، پویا.، کاظمی، امین.، بررسی مدل ورودی ـ خروجی برای ارزیابی اقتصادی سیستم های حمل و نقل هوشمند، همایش ملی مهندسی عمران کاربردی و دستاوردهای نوین، اسفند 1392

 رحیم اف، کامران.، شیرازیان، سیدغلامرضا.، خلیل زاده، محمدرضا.، بررسی و مقایسه مدل های ظرفیت میدان تک خطه و امکان سنجی استفاده از آنها در ایران، همایش ملی مهندسی عمران کاربردی و دستاوردهای نوین، اسفند 1392

 رحیم اف، کامران. ، ذوقی، حسن. ، کاظمی، امین. ، خلیل زاده، محمدرضا. ، امکان سنجی جایگزینی تقاطع لوزوی واگرا در مقابل تقاطع شهری تک نقطه ای توسط شبیه سازی میکروسکوپیک، دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک، تهران، اسفند 1391

 کاظمی، امین. ، خلیل زاده، محمدرضا. ، ذوقی، حسن. ، بررسی تاثیر زیر ساخت ها و حفاظ های ایمنی کنار راه بر سرعت و تغییر مکان جانبی رانندگان توسط شبیه سازی رانندگی، سومین کنفرانس بین المللی حوادث رانندگی و جاده ای، دانشگاه تهران، اردیبهشت 1391

 کاظمی، امین. ، خلیل زاده، محمدرضا. ، ذوقی، حسن. ، افزایش ایمنی و بهره وری با طراحی نوع جدیدی از تقاطعات غیر هم سطح، سومین همایش ملی ایمنی و ترافیک، تهران، اردیبهشت 1391

 كشاورزي شيرازي، هما. ، ايمني، فرشيد. ، خليل زاده، محمدرضا. ، بررسي عملكرد ناوگان هاي حمل و نقل دريايي در گسترش آلودگي هوا، سومين كنفرانس ملي روز جهاني محيط زيست ، تهران، 1388

Boudaghpour, Siamak. ,Khalilzadeh, Mohammadreza. , “High Potential of Iran’s Southern Provinces to Develop Aquatics Farms”. The 2nd CUTSE International Conference (CUTSE 2009) ON 24th to 25th NOVEMBER 2009, campus of Curtin University of Technology, Miri, Sarawak, Malaysia.

بوداقپور، سیامک. ، خلیل زاده، محمدرضا. ، زلزله تهران و اثرات زيست محيطي آن، دومين همايش تخصصي مهندسي محيط زيست، تهران، 1387

بوداقپور، سیامک. ، خلیل زاده، محمدرضا. ، اثرات گاز هاي گلخانه اي در وقوع خشكسالي ها و ايجاد بحران آب و روش هاي مقابله با آن، اولين كنفرانس بين المللي بحران آب، زابل، 1387